Achham

Executive Committee

Chair               :           Dhurba Kumar Shahi

Vice-Chair       :           Mahendra Bahadur Shahi

Secretary         :           Sarpa Raj Rimal

Asst. Secretary:           Nawraj Neupane

Treasurer         :           Madhav Prasad Upadhyaya

Members         :           Damber Bahadur Bogati

                                   Sharpa Bogati

                                   Janak Bahadur Chalaune

                                   Janak Jaishi

                                  Sunita Thapa

                                  Janaki Timilsena

Contact Details

Contact Person: Dhurba Kumar Shahi

Mobile No: 9848554199

Email: dhurbashahi16@yahoo.com