Achham

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Dhurba Kumar Shahi 

Chair

2.

Sharpa Bogati

Vice Chair

3.

Sarpa Raj Rimal 

Secretary

4.

Nawaraj Neupane 

A. Secretary

5.

Madhav Prasad Upadhayaya

Treasurer

6.

Damber Bahadur Bogati 

Member

7.

Janak Bahadur Chaluane 

Member

8.

Janak Jaishi

Member

9.

Sumitra Thap 

Member

10.

Janaki  Timalsena

Member

Contact Details

Contact Person: Dhurba Kumar Shahi

Mobile No: 9848554199

Email: dhurbashahi16@yahoo.com