Arghakhachi

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Ram Lal Bhusal

Chair

2.

Krishna Bahadur Gharti Chhetri

S. Vice Chair

3.

Bishnu Prasad Bhattarai

Vice Chair

4.

Bom Bahadur Khatri

Secretary

5.

Parashu Ram Pandey

Jt. Secretary

6.

Gopal Prasad Panthi

Treasurer

7.

Shanta Bhusal

Member

8.

Dila Ram Panthi

Member

9.

Laxman Bhattarai

Member

10.

Jiv Lal Shrestha

Member

11.

Ganesh Bhandari

Member

12.

Sita Gautam Bhattarai

Member

Contact Details

Contact Person: Ram Lal Bhusal

Mobile No: 9847107631

Email: ramlal_bhusal@yahoo.com