Bara

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Hari Bhusan Kushwaha

Chair

2.

Keshab Sinjali

Vice Chair

3.

Ramesh Prasad Kushwaha

Secretary

4.

Narendra Kumar Nidhi

Treasurer

5.

Krishna Bahadur Bishwakarma

Jt. Secretary

6.

Binita Kunwar

Member

7.

Tejilal Sah

Member

8.

Gajendra Prasad Yadav

Member

9.

Vijay Chaudhary

Member

10.

Babi Chaudhary

Member

11.

Ramesh Prasad

Member

12.

Md. Safiq Ansari

Advisor

13.

Manoj Sah

Advisor

14.

Gaurishankar Sah

Advisor

Contact Details

Contact Person: Hari Bhusan Kushwaha

Mobile No: 9855025916

Email: bk5hari@gmail.com