Bardiya

Executive Committee

 

Chairperson     :           Gopal Subedi

Vice-chairman:            Bal Krishna Acharya

Secretary         :           Arjun Tiwari

Asst. Secretary:           SanukanchhaTamang

Treasurer         :           Ambika Chapagain

Members         :           Suresh K. Khatri

Purna Bahadur B.C.

Kalam Bahadur Shahi

Bed Prakash Sharma

Lok Bahadur Budhathoki

Gyanendra Paudel

Advisors          :           Benu Prasad Ghimire

Bimala Kumari Gurung

Tirtha Raj Sharma

Contact Details

 

Contact Person: Gopal Subedi

Mobile No: 9858024958

Email: subedi_gopal08@yahoo.com