Chitwan

Executive Committee

Chair               :           Ekadev Adhikari

Vice Chair       :           Iswor Kandel

Secretary         :           Dilip Kumar Sharma

Joint Secretary:           Manoj Chhetri

Treasurer         :           Khem Lal Pahari

Members         :           Dil Bahadur K.C.

                                    Shanti Adhikari

                                    Gokarna Bahadur Chhetri

                                    Bhanu Bhakta Aryal

                                    Bhuwan Bandu Adhikari

                                    Asmita Sharma

Contact Details

Contact Person: Ekadev Adhikari

Mobile No: 9855063680

Email: ekadev@hotmail.com