Dang

Executive Committee

Chair               :           Pushkarnath Adhikari                      

Vice-Chair       :           Tulsi Ram Dangi

Secretary         :           Damodar Giri

Asst.Secretary :           Hukum Bahadur GC

Treasurer         :           Krishna Prasad Pokhrel

Members         :           Chetlal Chaudhary

                                   Shalikram Pandey

                                   Rim Bahabur Khadka

                                   Shyama Khanal

                                   Bikash Pandeya

                                   Ramesh Prasad Kadel

                                   Prakash Bhattarai

Contact Details

Contact Person: Pushkarnath Adhikari

Mobile No: 9847831389

Email: puskar5adhikari@gmail.com