Gorkha

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Ram Chandra Duwadi

Chair

2.

Krishna Prasad Parajuli

Vice Chair

3.

Tek Bahadur Uparkoti

Secretary

4.

Bhai Krishna Sunar

Jt. Secretary

5.

Anil Amgai

Treasurer

6.

Madhab Tiwari

Member

7.

Kamal Thapa

Member

8.

Durga Adhikari

Member

9.

Bhagawati Bhatta

Member

10.

Krishna Bahadur B.K.

Member

11.

Laxmi Shrestha

Member

12.

Pratap Pandey

Member

13.

Bishnu Dutta Adhikari

Member

14.

Hari Narayan Shrestha

Member

15.

Prem Bahadur Koirala

Member

     

Contact Details

Contact Person: Ram Chandra Duwadi

Mobile No: 9846039769

Email: ramchandraduwadi036@gmail.com