Kapilvastu (Ad- hoc)

Executive Committee

Chair               : Govinda Prasad Khanal     
Vice Chair       : Krishna Prasad Bhattarai
Secretary         : Govinda Pokhrel
Treasurer         : Ganga Devi
  
Member           : Sunita Kandel
                          Nanu Maya Baral

                          Bijaya Prakash Chaube
                         Ghana Shyam Gaire
                         Bharat Raj Nyaupane
                         Chintamani Adhikari
                         Shreedhar Acharya

Contact Details

Contact Person: Govinda Prasad Khanal
Mobile No.: 9857050981
Email : gosukh@gmail.com