Lalitpur

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Gokul Ghimire Sharma

Chair

2.

Dinesh Kumar Thapa

Vice Chair

3.

Sanjaya Timalsina

Secretary

4

Chetnath Pant

Jt. Secretary

5.

Anil Shrestha

Treasurer

6.

Debraj Karki

Member

7.

Pramod Singdel

Member

8.

Janak Kumar Shrestha

Member

9.

Mallika Joshi

Member

10.

Kaushalya Devi Khadka

Member

11.

Bijayata Dyola

Member

12.

Rupchandra Gopali

Member

13.

Sukra Bahadur Thokar

Member

Contact Details

Contact Person: Gokul Ghimire Sharma

Mobile No: 9851169075

Email: gocool186@gmail.com