Lamjung

Executive Committee

Chairperson     :           Binod Neupane

Vice-chairman:            Dipak Khaniya

Secretary         :           Uddhab Ghimire

Joint-secretary:            Ram Chandra Devkota

Treasurer         :           Purna Devi Neupane

Members         :           Achyut Babu Ghimire

Ratna Bahadur Ghimire

Buddhi Raj Dhungana

Raju Adhikari

Bimal Ghimire Pokhrel

Bima Adhikari

Ram Chandra Devkota

Yogendra Yadav

Contact Details

Contact Person: Binod Neupane

Mobile No: 9856045441

Email: nbinod@ymail.com