Nawalpur

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Tirtha Raj Kandel

Chair

2.

Shalikram Sharma 

Vice Chair

3.

Manoj Kumar Shrestha

Secretary

4.

Shiva Koirala 

A. Secretary

5.

Pitambar Dahal 

Treasurer

6.

Nawaraj Kafle

Member

7.

Bhagabati Sharma

Member

8.

Ashok Poudel

Member

9.

Dinesh Adhikari

Member

10.

Nirajan Chaudhary

Member

11

Dev Bahadur Chitaure

Member

Contact Details

Contact Person: Tirtha Raj Kandel

Mobile No: 9857040540

Email: tirthakandel@hotmail.com