Nawalpur

Executive Committee

Chair               :           Krishan Lal Sharma

Vice Chair       :           Tirtha Raj Kandel

Secretary         :           Salik Ram Sharma

Asst. Secretary:           Manoj Shrestha

Treasurer         :           Baburam Pandey

Members         :           Shiva Ghimire

                                    Chandrakali Pandey

                                    Shiva Koirala

                                    Hem Raj Parajuli

                                    Rewati Adhikari

                                    Balram Upadhyaya

Contact Details

Contact Person: Krishan Lal Sharma

Mobile No: 9847073055

Email: