Palpa

Executive Committee

SN

Name

Designation

1.

Khem Bahadur Saru

Chair

2.

Kamal Raj Basyal

Vice Chair

3.

Hari Prasad Ghimire

Secretary

4.

Achyut Raj Nepal

Jt. Secretary

5.

Bharat Prasad Neupane

Treasurer

6.

Drona Raj Neupane

Member

7.

Motilal Hiski

Member

8.

Dilli Raj Gaire

Member

9.

Khagendra Prasad Basyal

Member

10.

Manju Koirala

Member

11.

Ina Rana

Member

12.

Ram Nath Neupane

IPC

13.

Gopal Prasad Basyal

Advisor

Contact Details

Contact Person: Khem Bahadur Saru

Mobile No: 9857060444

Email: khem_bethel@yahoo.com