Palpa

Executive Committee

Chairman         :           Ram Nath Neupane

Vice-Chairman:           Khem Bahadur Saru

Secretary         :           Kamal Raj Basyal

Asst. Secretary:           Bharat Neupane

Treasurer         :           Hari Prasad Ghimire

Members         :           Dinanath Parajuli

Kulchandra Puri

Sangita Pandey

Motilal Hiski

Drowna Raj Nyaupane

Prem Kumari Thapa

Contact Details

Contact Person: Ram NathNeupane

Mobile No: 9847103451

Email: neupanern@gmail.com