Ramechhap

Executive Committee

Chairperson     :           Tanka Prasad Dahal

Vice-chairman:            Bir Bahadur Shrestha

Secretary         :           Kedar KC

Joint-secretary:            Dipak Raut

Treasurer         :           Badri Prasad Adhikari

Members         :           Chandra Singh Dhami

Dipak Kumar Khadka

Ganesh Shrestha

Ramita Lama Rai

Krishna Bahadur Karki

Dipendra Shrestha

Contact Details

Contact Person: Tanka Prasad Dahal

Mobile No: 9854040170

Email: tpdahal1@yahoo.com