Sindhuli

Executive Committee

Chair                           :           Madan Prashad Kafle

Vice-Chair                   :           Abhilasa Koirala

Secretary                     :           Padam Sankhar Sunuwar

Assistant-secretary      :           Anjani Sharma

Treasurer                     :           Ranjana Luitel

Immediate past chair   :           Ganesh Bahadur Thapa

Members                     :           Dipesh Sah

Surya Tamang                        

Sankhar Karki            

 Krishna Sunuwar                              

Bhupendra B.K (Grisma)                   

Rajan Karki

Sarmila Pradhan

Advisors:                                 Biswanath Baral

Nanibabu Ghimire

Ohm Pradhan

Saontosh Shrestha

Bishnu Phuyal

Contact Details

Contact Person: Madan Prashad Kafle

Mobile No: 9817657825

Email: madan_kafle28@yahoo.com