Surkhet

Executive Committee

Chair               :           Bishnu Kumar Khadka

Vice-Chair       :           Rajan Kumar Kandel

Secretary         :           Dhani Ram Sharma

Asst. Secretary:           Resham Bahadur Bist

Treasurer         :           Dipendra Kumar Khatri

Members         :           Babu Ram Bhusal

                                    Dal Bahadur Shahi

                                    Sita Pokhrel

                                    Durga Prasad Lamichhane

                                    Bhagirathi Hamal

                                    Thagendra Bahadur Khadka

Contact Details

Contact Person: Bishnu Kumar Khadka

Mobile No: 9848193411

Email: luckybishnu@gmail.com