Bagmati Province

For Committee 2021-2024

 

S.N. Name Designation Branch Mobile Email
1 Ganesh Prasad Humagain President Makwanpur .......... ganeshjumagain78@gmail.com
2 Rameshwar Thakur Senior Vice President Kavre ........... rameshwar2035@gmail.com
3 Dwarakanath Rimal Vice President Lalitpur .......... dwarakarimal@gmail.com
4 Kishor Parajuli General Secretary Makwanpur ........ kishorhtd8@gmail.com
5 Ekdev Adhikari Secretary Chitwan ............ ekadeva@gmail.com
6 Srijana Paudel Treasurer Makwanpur ............ sirup_htd@gmail.com
7 Birbal Lama Membership Secretary Nuwakot .......... gampo_birbal@hotmail.com
8 Shree Krishna Kandel Member Nuwakot ........... shreekkandel@gmail.com
9 Dilip Kumar Sharma Member Chitwan ........... maildilipsharma@gmail.com
10 Manoj Chhetry Member Chitwan ............ manarpit20@gmail.com
11 Ishwor Prasad Chaulagain Member Dolakha ....... ishworchaulagain99@gmail.com
12 Rudra Prasad Danai Member Dhading ......... danai.rudra@gmail.com
13 Dhurbaraj Khariwada Member Dhading ........ khatiwadadr23@gmail.com
14 Tanka Prasad Dahal Member Ramechhap ........ dahaltp1@gmail.com
15 Bhuwan Bahadur Rokaya Member Lalitpur .......... bhubanrokaya@gmail.com
16 Dipak Kumar Khadka Member Ramechhap ........... khadkadipak85@gmail.com
17 Beg Bahadur Thapa Member Kavre .......... begamnishch@gmail.com
18 Sangam Chaulagain Member Makwanpur ............ sangamhtd2040@gmail.com
19 Badri Bahadur Tamang Member Sindhupalchok ........ badritamang85@gmail.com