Bagmati Province

For Committee 2021-2024

S.N. Name Designation Branch Mobile Email
1 Ganesh Prasad Humagain President Makwanpur 9855070647 ganeshjumagain78@gmail.com
2 Rameshwar Thakur Senior Vice President Kavre 9851223880 rameshwar2035@gmail.com
3 Dwarakanath Rimal Vice President Lalitpur 9841593279 dwarakarimal@gmail.com
4 Kishor Parajuli General Secretary Makwanpur 9855068415 kishorhtd8@gmail.com
5 Ekdev Adhikari Secretary Chitwan 9855063680 ekadeva@gmail.com
6 Srijana Paudel Treasurer Makwanpur 9845105177 sirup_htd@gmail.com
7 Birbal Lama Membership Secretary Nuwakot 9841210407 gampo_birbal@hotmail.com
8 Shree Krishna Kandel Member Nuwakot 9851183634 shreekkandel@gmail.com
9 Dilip Kumar Sharma Member Chitwan 9855082450 maildilipsharma@gmail.com
10 Manoj Chhetry Member Chitwan 9855048999 manarpit20@gmail.com
11 Ishwor Prasad Chaulagain Member Dolakha 9844308242 ishworchaulagain99@gmail.com
12 Rudra Prasad Danai Member Dhading 9851053528 danai.rudra@gmail.com
13 Dhurbaraj Khariwada Member Dhading 9851160572 khatiwadadr23@gmail.com
14 Tanka Prasad Dahal Member Ramechhap 9854040170 dahaltp1@gmail.com
15 Bhuwan Bahadur Rokaya Member Lalitpur 9843819049 bhubanrokaya@gmail.com
16 Dipak Kumar Khadka Member Ramechhap 9854040728 khadkadipak85@gmail.com
17 Beg Bahadur Thapa Member Kavre 9843363580 begamnishch@gmail.com
18 Sangam Chaulagain Member Makwanpur 9855040746 sangamhtd2040@gmail.com
19 Badri Bahadur Tamang Mamber Sindhupalchok 9851177604 badritamang85@gmail.com