Siraha

Siraha

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Madan Kumar Mandal  Chair
 2  Ram Nath Yadav  Vice Chair
 3  Binod Prasad Chaudhary  Secretary
 4  Sanjay Kumar Yadav  J. Secretary
 5  Balaram Singh  Treasurer
 6  Dr. Bhagwat Thakur  Member
 7  Dilip Kumar Chaudhary  Member
 8  Sabita Chaudhary  Member
 9  Aakanshya Jha  Member
 10  Kranti Shah  Member
 11  Basanta Shah  Member
 12  Dr. Anil Kumar Jha  Chief Advisor
 13  Binod Kumar Yadav  Advisor
 14  Parmeshwar Ray  Advisor
 15  Arun Kumar Chaudhary  Advisor