Butwal

Butwal

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Loknath Upadhyaya  Chair
 2  Bhimlal Bhandari  Vice Chair
 3  Taranath Bhattarai  Secretary
 4  Manoj Prasad Sapkota  Treasurer
 5  Dinesh Panthee  Jt. Secretary
 6  Shiva Kumar Gyawali  Member
 7  Balmukunda Upadhyay  Member
 8  Kamala K.C.  Member
 9  Prabha Karki  Member
 10  Suraj Sharma  Member
 11  Om Prakash Pandey  Memb