Banke

 

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Hom Raj Khadka  Chair
 2  Tarka Bahadur Khatri  Vice Chair
 3  Kamal  Gharti  Secretary
 4  Hemnta Raj Kafle  Jt. Secretary
 5  Sanjeev Kumar Singhal  Treasurer
 6  Pramod Subedi  Member
 7  Man Bahadur Khadka  Member
 8  Devi Kumari Gurung  Member
 9  Bindu Subedi  Member
 10  Gagan Bahadur Khadka  Member
 11  Buddhi Prasad Paudel  Member
 12  Pramila Pudasaini  Member
 13 I ndira Sharma  Member

 

 

Contact Details

Contact Person: Hom Raj Khadka
Mobile No: 9858021987
Email: khadka.homraj@yahoo.com