Rautahat

Rautahat

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Asharam Shah  Chair
 2  Raju Kumar Yadav  Vice-Chair
 3  Pancha Ratna Shakya  Secretary
 4  Prakash Chandra Shah  Joint Secretary
 5  Siyaram Shah  Treasurer
 6  Shyam Sundar Yadav  Member
 7  Janak Narayan Chaudhary  Member
 8  Surendra Karna  Member
 9  Rajaram Chaudhary  Member
 10  Krishna Chaudhary  Member
 11  Rakesh Kumar Sharma  Member