Palpa

Executive Committee

SN Name Designation
 1 Khem Bahadur Saru Chair
 2 Kamal Raj Basyal Vice Chair
 3 Hari Prasad Ghimire Secretary
 4 Achyut Raj Nepal Jt. Secretary
 5 Bharat Prasad Neupane Treasurer
 6 Drona Raj Neupane Member
 7 Motilal Hiski Member
 8 Dilli Raj Gaire Member
 9 Khagendra Prasad Basyal Member
 10 Manju Koirala Member
 11 Ina Rana Member
 12 Ram Nath Neupane IPC
 13 Gopal Prasad Basyal Advisor

 

 

Contact Details

Contact Person: Khem Bahadur Saru
Mobile No: 9857060444
Email: khem_bethel@yahoo.com