Achham

 

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Dhurba Kumar Shahi  Chair
 2  Sharpa Bogati  Vice Chair
 3  Sarpa Raj Rimal  Secretary
 4  Nawaraj Neupane   A. Secretary
 5  Madhav Prasad Upadhayaya  Treasurer
 6  Damber Bahadur Bogati  Member
 7  Janak Bahadur Chaluane  Member
 8  Janak Jaishi  Member
 9  Sumitra Thapa  Member
 10  Janaki  Timalsena  Member

 

 

Contact Details

Contact Person: Dhurba Kumar Shahi
Mobile No: 9848554199
Email: dhurbashahi16@yahoo.com