Okhaldhunga

Okhaldhunga

 

Executive Committee

 

 SN  Name  Designation
1

 Yuvaraj Dahal

 Chair

2

 Ramesh Kadel

 Vice Chair

3

 Govinda Basnet

 Secretary
4

 Badri Prasad Dhamal

 Joint Secretary

5

 Dipak Subedi

 Treasurer

6

 Sitaram Dahal

 Member

7

 Chandra Bahadur Bhujel

 Member
8

 Bikash Rai

 Member
9

 Surendra Saud

 Member
10

 Sunita Khadka

 Member
11

 Buddhi Bahadur Rai

 Member