Lalitpur

Executive Committee

 

SN Name Designation
 1  Gokul Ghimire Sharma  Chair
 2  Dinesh Kumar Thapa  Vice Chair
 3  Sanjaya Timalsina  Secretary
 4  Chet Nath Pant  Jt. Secretary
 5  Anil Shrestha  Treasurer
6  Pramod Singdel  Member
7 Dev Raj Karki Member
 8  Mallika Joshi  Member
 9  Kaushalya Devi Khadka  Member
 10  Janak Shrestha  Member
 11  Rupchandra Gupta  Member
 12  Dwaraka Nath Rimal  Member
13 Bijayata Dyola Member
14 Sukra Thokar Member
15 Bhuwan Rokaya Member