Lalitpur

Executive Committee

 

SN Name Designation
 1  Gokul Ghimire Sharma  Chair
 2  Dinesh Kumar Thapa  Vice Chair
 3  Sanjaya Timalsina  Secretary
 4  Chetnath Pant  Jt. Secretary
 5  Anil Shrestha  Treasurer
 6  Debraj Karki  Member
 7  Pramod Singdel  Member
 8  Janak Kumar Shrestha  Member
 9  Mallika Joshi  Member
 10  Kaushalya Devi Khadka  Member
 11  Bijayata Dyola  Member
 12  Rupchandra Gopali  Member
 13  Sukra Bahadur Thokar  Member