Dailekh

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Dilli Ram Acharya  Chair
 2  Jhakkal Bhandari  Vice Chair
 3  Dabal Bahadur Budha  Secretary
 4  Dilli Lamsal  Joint Secretary
 5  Prem Shahi  Treasurer
 6  Hem Lamichhane  Member
 7  Tanka Shahi  Member
 8  Shovalal Yadav  Member
 9  Sumitra Shahi  Member
 10  Mahesh Shahi  Member
 11  Ram Chandra Regmi  Member