Nawalpur

Executive Committee

SN Name Designation
 1  Tirtha Raj Kandel  Chair
 2  Shalikram Sharma  Vice Chair
 3  Manoj Kumar Shrestha  Secretary
 4  Shiva Koirala  A. Secretary
 5  Pitambar Dahal  Treasurer
 6  Nawaraj Kafle  Member
 7  Bhagabati Sharma  Member
 8  Ashok Poude  Member
 9  Dinesh Adhikari  Member
 10  Nirajan Chaudhary  Member
 11  Dev Bahadur Chitaure  Member