Parashi

Parashi

 

Executive Committee

 

 SN  Name  Designation
1

 Humnath Acharya

 Chair

2

 Baburam Pandey

 Vice Chair

3

 Krishna Prasad Adhikari

 Secretary
4

 Ram Chandra Poudel

 Jt. Secretary

5

 Purnakala Pandey

 Treasurer

6

 Chola Kanta Regmi

 Member

7

 Hemraj Parajuli

 Member
8

 Ram Prasad Poudel

 Member
9

 Ganesh Kumar Aryal

 Member
10

 Ghanashyam Chaudhary

 Member
11

 Puran Gurung

 Member

Contact Details

Contact Person: Humnath Acharya
Mobile No: 9857080237
Email: humnathacharya@yahoo.com