Pokhara

Pokhara

Executive Committee

SN Name Designation
 1 Ajay Thapa Chair
 2 Bhumi Raj Pandit Vice Chair
 3 Bodh Raj Gautam Secretary
 4 Parmeshwor Baral Membership Secretary
 5 Dilli Ram Bhattarai  Treasurer
 6 Sajana Godar Member
 7 Bijaya Raj Adhikari Member
 8 Madan Prasad Baral Member
 9 Yam Nath Adhikari Member
 10 Bhavana Thapa Member
 11 Pushpa Adhikari Member
 12 Meenu Kunwar Shrestha IPC