Bara

Bara

Executive Committee

SN Name Designation
1 Hari Bhusan Kushwaha Chair
2 Keshab Sinjali Vice Chair
3 Ramesh Prasad Kushwaha Secretary
4 Narendra Kumar Nidhi Treasurer
5 Krishna Bahadur Bishwakarma Jt. Secretary
6 Binita Kunwar Member
7 Tejilal Sah Member
8 Gajendra Prasad Yadav Member
9 Vijay Chaudhary Member
10 Babi Chaudhary Member
11 Ramesh Prasad Member
12 Md. Safiq Ansari Advisor
13 Manoj Sah Advisor
14 Gaurishankar Sah Advisor